भाबडा आशावाद तारेल?

राजीव गांधी यांच्या काळात घटनादुरुस्ती करून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पावले उचलली गेली.

राजीव गांधी यांच्या काळात घटनादुरुस्ती करून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पावले उचलली गेली.