..तरच मराठीचा जागर सुरू होईल

अखिल भारतीय म्हणवणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सध्या मतदार आहेत १०७१. यात बरेच साहित्यिक मतदार नाहीत.

अखिल भारतीय म्हणवणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सध्या मतदार आहेत १०७१. यात बरेच साहित्यिक मतदार नाहीत.